Jeśli chciałbyś lepiej zrozumieć siebie i swoich bliskich, budować z nimi satysfakcjonujące relacje, w pełni wykorzystywać swoje możliwości i świadomie kształtować swoje życie, to warto umówić się na spotkanie z terapeutą. 

Anna Niemczyk

 • Mam wykształcenie psychoterapeutyczne, pedagogiczne, medyczne,
 • Jestem mediatorem, pedagogiem, terapeutą w Poradni Akademickiej,
 • Jestem terapeutą NEST New Experience for Survivors of Trauma (Nowe Doświadczenie dla Osób dotkniętych Traumą),
 • Pracuję z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  z młodzieżą akademicką, indywidualnie z dorosłymi
  oraz z rodzinami,
 • Prowadzę psychoterapię indywidualną, par, grupową dla osób, które zmagają się z problemami emocjonalnymi, mają trudności
  w relacjach z ludźmi, doświadczyły w życiu przemocy, zaniedbania, znaczących strat osobistych takich jak śmierć dziecka,
 • W swojej pracy stosuję podejście systemowe,
  poznawczo – behawioralne i humanistyczne,
 • Podczas spotkań staram się stwarzać przyjazną
  i bezpieczną atmosferę.

 

Kontakt telefoniczny: 500 077 838 | 576 942 833 lub mailowy: niemczyk.an@gmail.com

Kiedy warto skorzystać z pomocy?

 • Jesteś zagubiony, niepewny i osamotniony,
 • Czujesz, że życie cię przerasta, nie wiesz, co dalej.
 • Często odczuwasz smutek, niepokój, zmiany nastroju.
 • Chciałbyś lepiej zrozumieć siebie i swoich bliskich oraz budować z nimi satysfakcjonujące relacje,
 • Chciałbyś w pełni wykorzystywać swoje możliwości i poczuć się bardziej wartościowym człowiekiem, świadomie kształtować swoje życie, to warto umówić się na spotkanie z terapeutą.

Pierwsza wizyta pomaga ustalić i nazwać to, co stanowi trudność dla osoby zgłaszającej się po pomoc. Pierwsze spotkanie sprowadza się do rozmowy, omówienia powodów przyjścia do gabinetu psychoterapii, związanych z tym oczekiwań i emocji pacjenta oraz zasad współpracy.

Zakres konsultacji:

Dla dorosłych:

 • Konsultacje terapeutyczne
 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia pary
 • Mediacje małżeńskie
 • Psychoterapia grupowa

Dla dzieci:

 • Pomoc rodzicom z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  z trudnościami w uczeniu się, fobią szkolną,
 • Pomoc rodzicom w trudnościach wychowawczych,
 • Pomoc dla dzieci i młodzieży w doświadczanych trudnościach szkolnych,
 • Diagnoza rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym,
 • Diagnoza zachowania i emocji dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym,
 • Diagnoza i wspomaganie rozwoju społeczno – emocjonalnego dzieci w wieku 9-13 lat.
Kontakt telefoniczny: 500 077 838 | 576 942 833 lub mailowy: niemczyk.an@gmail.com